Byggeriet

Det eksisterende Sølund, skal rives ned. På grunden etableres Fremtidens Sølund, bestående af ca. 37.895 m2 etageareal, fordelt på:

  • 70 % pleje- og seniorboliger – ca. 360 plejeboliger og 20 boliger i seniorbofællesskab
  • 30 % ungdomsboliger - ca. 150 boliger. Heraf 20 boliger til unge med særlige behov
  • Daginstitution med 5 grupper
  • Fællesarealer og mikrobutikker i stueplan

Herudover etableres:

  • Offentlige og private parkeringspladser - ca. 80 offentlige parkeringspladser og 83 parkeringspladser til beboere og erhverv
  • Skybrudssikring og LAR

Nærmere beskrivelse af projektets indhold, kan findes i konkurrenceprogrammet her på siden.